„Ad omnia paratus"

Je třeba smluvit si schůzku předem?
      Vřele doporučujeme si schůzku předem smluvit, nejlépe telefonicky se sekretářkou advokátní kanceláře. Příjdete-li neobjednáni, nelze zaručit, že Vás budeme moci ihned přijmout.

Kolik stojí běžná porada?
      Jednoduché porady (cca do 5 minut) poskytujeme zpravidla zdarma. Za ostatní porady dle složitosti věci účtujeme 200 až 400,- Kč za každou započatou čtvrthodinu.

Poskytujete bezplatnou právní pomoc?
      Kromě krátkých porad, jak uvedeno shora, bezplatnou právní pomoc neposkytujeme. Pokud však nemáte prostředky k úhradě nákladů právního zastoupení a Vaše sociální poměry to odůvodňují, můžete požádat soud, aby Vám byl zástupce ustanoven. V takovém případě pak náklady zastoupení hradí stát.

Ověřování podpisů a kopií listin
      Podpisy ověřujeme na smlouvách a dokladech, které sami sepisujeme či připravujeme. K ověřování kopií listin nejsme oprávněni
.
     
Co potřebujeme k sepsání smlouvy o převodu nemovitosti?
      K sepsání smlouvy o převodu nemovitosti je vždy třeba aktuální výpis listu vlastnictví z katastru nemovitostí (můžeme pro Vás též obstarat sami). K sepsání smlouvy není třeba ocenění nemovitosti (znalecký posudek), ten ovšem budete potřebovat po uskutečnění převodu pro finanční úřad za účelem vyměření daně (v případě darování mezi nejbližšími příbuznými je převod od daně osvobozen, a proto znalecký posudek obstarávat není nutné).

Co potřebujeme k podání žádosti o rozvod?
      Vezměte si s sebou oddací list, rodné listy dětí, občanský průkaz. Pokud jste se dohodli na zjednodušeném způsobu rozvodu (tzv. rozvod dohodou), připravte si i soupis společného majetku (všech cennějších věcí) a doklady týkající se majetku zejména pokud jde o nemovitosti.

Musím mít v trestním řízení obhájce?
      Jen v případech, kdy to zákon stanoví, což je většinou u závažnějších trestných činů nebo je-li obviněný ve vazbě. V ostatních případech si ho zvolit můžete, ale můžete se hájit i sám. Zvolit obhájce si můžete i tehdy, když Vám byl soudem ustanoven. Vaše volba má přednost.

Nebyl u Vás můj manžel požádat o rozvod?
      Na takovéto otázky nemůžeme odpovídat, neboť jsme vázáni povinností mlčenlivosti. Nežádejte tyto informace ani o rodinných příslušnících.

Kontakt:

Telefon: Chrudim (+420) 469 622 865
Heřmanův Městec (+420) 469 696 833
Fax: (+420) 469 620 655