„Arbor ex fructu cognoscitur"

JUDr. Tomáš Plavec - advokát

po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupil v roce 1975 jako advokátní koncipient do Advokátní poradny Chrudim. V roce 1978, po složení advokátních zkoušek, začal působit jako advokát. V průběhu své praxe se věnoval všem okruhům soukromého práva, zejména pak právu občanskému a trestnímu. V roce 1980 se stal vedoucím Advokátní poradny Chrudim, kterou vedl až do roku 1990, kdy založil vlastní advokátní kancelář.

Poskytuje právní služby širokému spektru klientů od středně velkých obchodních společností až po fyzické osoby. Je specialistou zejména na otázky občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva. Významnou část jeho agendy tvoří i smlouvy o převodech nemovitostí.

Před rokem 1990 a zejména po něm vystupoval v řadách významných kauz dotýkajících se celého regionu (závažné trestní případy, velké restituční případy apod.). Jeho stanoviska byla vícekrát publikována v celostátním i regionálním tisku nebo v jiných hromadných sdělovacích prostředcích.

Radka Lysáková - asistentka a vedoucí kanceláře

organizuje chod advokátní kanceláře. Obracejte se na ni zejména se žádostmi o objednání k návštěvě či konzultaci a v dalších organizačních záležitostech.

Kancelář úzce spolupracuje s advokátní kanceláří Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o., zejména s její pobočkou v Chrudimi. Obě kanceláře společně jsou schopné zajišťovat právní služby pro široký okruh klientů.

Personální obsazení Plavec & Partners - pobočka Chrudim je:

Mgr. Jan Plavec - advokát
absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity Brno, po vykonání praxe advokátního koncipienta a složení advokátních zkoušek působil několik let mimo právnické profese v Kanadě a Spolkové republice Německo, hovoří plynně anglicky a dorozumí se německy.
Ve volném čase se věnuje mimo jiné vytrvalostnímu běhu.

Personální obsazení Plavec & Partners - Praha je:

JUDr. Petr Plavec, Ph.D., advokát
Mgr. Jakub Urbánek, advokát
JUDr. Věra Sádková, specialista na pracovní právo
Mgr. Jan Veselý, advokát
Mgr. Marek Kučera, advokátní koncipient
Mgr. Tereza Godalová, advokátní koncipientka
Mgr. Štěpán Chejn, advokátní koncipient
Mgr. Pavel Vratislav, advokátní koncipient
Ing. Ilona Plavcová, daňová poradkyně

Všichni tito advokáti vám jsou v případě potřeby k dispozici.

Kontakt:

Telefon: Chrudim (+420) 469 622 865
Heřmanův Městec (+420) 469 696 833
Fax: (+420) 469 620 655