„Quidquid agis, prudenter agas et respice finem"

Poskytujeme právní služby v oblasti práva:

  • obchodního
          - negociace a příprava textu obchodních smluv, právní analýzy obchodních smluv
          - právo obchodních společností (založení společnosti, příprava valných hromad a dalších korporátních dokumentů)
          - směnečné právo
          - vymáhání pohledávek
          - insolvenční řízení
          - další otázky obchodního práva

  • občanského
          - řešení občanskoprávních majetkových záležitostí (vymáhání pohledávek, ochrana vlastníctví, určování vlastnictví atd.)
          - negociace a příprava textu občanskoprávních smluv, právní analýzy občanskoprávních smluv
          - příprava smluv o převodech nemovitostí (darování, prodej, věcná břemena)
          - řešení případů náhrady škody
         
  • rodinného
          -  rozvody manželství včetně majetkového vypořádání
          - výživné pro zletilé a nezletilé děti
          -  výživné mezi manželi

  • pracovního
          - příprava textu pracovněprávních smluv, právní analýzy smluv
          - poradenství v otázkách oprávněnosti výpovědi z pracovního poměru a nároků s tím spojených
          - odpovědnost za škodu, pracovní úrazy
          - právně-personální agenda pro podnikatele

  • procesního
          - zastupování před soudem první i druhé instance (odvolání proti rozsudku)
          - zastupování před soudem při podání a projednání mimořádného opravného prostředku

  • trestního
          - obhajoba v trestním řízení
          - zastupování obětí trestných činů

  • správního
          - konzultace ve věci správního práva
          - zastupování ve správním řízení
          - žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, zastupování v soudním řízení správním

  • ústavního
          - v odůvodněných případech zpracování a zastupování ve věci ústavní stížnosti u Ústavního soudu České republiky

Kontakt:

Telefon: Chrudim (+420) 469 622 865
Heřmanův Městec (+420) 469 696 833
Fax: (+420) 469 620 655